Lekeplassutstyr for offentlig bruk

                                      

Alle priser er inkl. mva

                                                                                                                                    

Søyler er standard malt gul

Alt treverk er grunnet og impregnert med base og toppstrøk fra kvaliltetsfabrikken Remmers i Tyskland.